Tiskovinový pytel do zahraničí je ideální služba pro zasílání většího množství tiskovin jednomu adresátovi v zahraničí. Tiskovinový pytel je určen zejména vydavatelům a distributorům novin, knih, časopisů i dalších tiskovin. Tiskovinový pytel do zahraničí – Obyčejný je ideální služba pro zasílání většího množství tiskovin určených pro jednoho adresáta.

Služba je určena zejména vydavatelům a distributorům novin, knih, časopisů a jiných obdobných písemností pro jejich zasílání do zahraničí za výhodných tarifních podmínek, pokud jsou podávány ve větším množství a současně určeny stejnému adresátovi.

Co je možné zasílat?

  • Noviny, časopisy, knihy a jiné obdobné písemnosti rozmnožené pomocí tisku.
  • K těmto předmětům mohou být jako přílohy připojeny zvukové a zvukově obrazové záznamy, nosiče informací informační materiály, obchodní vzorky a jiné obdobné věci.
  • Přílohy musejí souviset s obsahem takového předmětu a jejich hmotnost spolu s tímto předmětem nesmí přesáhnout 2 kg.

Benefity služby

  • Jednoduché podání.
  • Kvalitní, rychlá a spolehlivá služba.
  • Výhodná cena.

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ne
Dodání proti potvrzení převzetí Ne
Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta neodpovídá.
Maximální hmotnost 30 kg (Velká Británie a Severní Irsko max. 20 kg)
Maximální rozměry 110 × 70 cm, tj. maximální rozměry pytle v prázdném stavu.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 116 a další).  

Informace platné zvlášť pro každou zemi určení jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Zahraniční podmínky.

Ceník

Platí od 1. 2. 2018. Kompletní ceník naleznete v sekci Ceníky.

Obyčejný tiskovinový pytel

hmotnost do

evropské země

mimoevropské země

prioritní
cena v Kč

ekonomická
cena v Kč

prioritní
cena v Kč

ekonomická
cena v Kč

6 kg 347,00 308,00 1453,00 308,00
7 kg 397,00 352,00 1687,00 352,00
8 kg 448,00 396,00 1923,00 396,00
9 kg 498,00 440,00 2157,00 440,00
10 kg 548,00 484,00 2391,00 484,00
11 kg 598,00 528,00 2627,00 528,00
12 kg 649,00 572,00 2861,00 572,00
13 kg 700,00 616,00 3097,00 616,00
14 kg 760,00 671,00 3342,00 671,00
15 kg 816,00 721,00 3582,00 721,00
16 kg 878,00 776,00 3829,00 776,00
17 kg 939,00 831,00 4077,00 831,00
18 kg 1001,00 886,00 4324,00 886,00
19 kg 1063,00 941,00 4572,00 941,00
20 kg 1124,00 996,00 4819,00 996,00
21 kg 1191,00 1056,00 5072,00 1056,00
22 kg 1258,00 1117,00 5325,00 1117,00
23 kg 1326,00 1177,00 5578,00 1177,00
24 kg 1393,00 1238,00 5831,00 1238,00
25 kg 1460,00 1298,00 6084,00 1298,00
26 kg 1532,00 1364,00 6343,00 1364,00
27 kg 1605,00 1430,00 6601,00 1430,00
28 kg 1678,00 1496,00 6860,00 1496,00
29 kg 1750,00 1562,00 7118,00 1562,00
30 kg 1823,00 1628,00 7377,00 1628,00

Tato základní poštovní služba je osvobozena od DPH.

Způsob úhrady

Cenu za službu je možné uhradit poštovními známkami nebo v hotovosti.

Podání

  • Zásilku lze podat na poště nebo u pověřeného pracovníka pošty.

Prioritně

  • V případě prioritní zásilky je při přepravě zásilky do místa určení v zahraničí dávána prioritní zásilce přednost před ostatními zásilkami v rámci téže služby.
  • Požaduje-li odesílatel prioritní službu, opatří zásilku poznámkou, popř. nálepkou „Prioritaire” nebo požadavek sdělí ústně při podání.

Ekonomicky

  • Odesílatel může požádat, aby byla služba poskytnuta za sníženou cenu. V takovém případě se zásilka nepřepravuje do místa určení v zahraničí nejrychlejším způsobem.

Dodání

Zásilku dodá zahraniční pošta bez toho, že její převzetí příjemce potvrdí. Jestliže se zahraniční poště nepodaří poštovní zásilku dodat, pošta ji bez průtahů vrátí odesílateli a uvede na zásilku poznámku o důvodu, pro který nebyla zásilka dodána.

Jestliže požadujete stvrzení o podání využijte službu Doporučený tiskovinový pytel do zahraničí.