Doporučený tiskovinový pytel do zahraničí je určený vydavatelům a distributorům novin, knih, časopisů apod., kteří za výhodných tarifních podmínek vyžadují vyšší odpovědnost za zásilku od podání po dodání. Ideální služba pro zasílání většího množství zásilek určených pro jednoho adresáta. Za zásilku pošta odpovídá od podání po dodání.

Služba je určena zejména vydavatelům a distributorům novin, knih, časopisů a jiných obdobných písemností pro jejich zasílání do zahraničí za výhodných tarifních podmínek, pokud jsou podávány ve větším množství a současně určeny stejnému adresátovi.

Co je možné zasílat?

 • Noviny, časopisy, knihy a jiné obdobné písemnosti rozmnožené pomocí tisku.
 • K těmto předmětům mohou být jako přílohy připojeny zvukové a zvukově obrazové záznamy, nosiče informací informační materiály, obchodní vzorky a jiné obdobné věci.
 • Přílohy musejí souviset s obsahem takového předmětu a jejich hmotnost spolu s tímto předmětem nesmí přesáhnout 2 kg.

Benefity služby

 • Jednoduché podání.
 • Kvalitní, rychlá a spolehlivá služba.
 • Výhodná cena.
 • Můžete využít velké množství doplňkových služeb.

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Podací doklady Podací lístek, všechny druhy papírových poštovních podacích archů, Elektronický podací arch nebo Datový soubor
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou zásilky pošta odpovídá a v případě ztráty uhradí náhradu v paušální výši 4 588 Kč. Za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta odpovídá, a to až do výše 4 588 Kč.
Maximální hmotnost 30 kg (Velká Británie a Severní Irsko max. 20 kg)
Při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 100 g.
Maximální rozměry 110 × 70 cm, tj. maximální rozměry pytle v prázdném stavu.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 119 a další). 

Informace platné zvlášť pro každou zemi určení jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Zahraniční podmínky.

Ceník

Platí od 1. 2. 2018. Kompletní ceník naleznete v sekci Ceníky.

Základní ceny

Hmotnost v kg do

evropské země

mimoevropské

prioritní

prioritní

cena v Kč

cena v Kč

6 383,00 1 489,00
7 433,00 1 724,00
8 484,00 1 959,00
9 535,00 2 193,00
10 584,00 2 428,00
11 635,00 2 663,00
12 685,00 2 897,00
13 736,00 3 133,00
14 796,00 3 378,00
15 853,00 3 618,00
16 914,00 3 865,00
17 976,00 4 113,00
18 1 037,00 4 360,00
19 1 099,00 4 608,00
20 1 161,00 4 855,00
21 1 228,00 5 108,00
22 1 295,00 5 361,00
23 1 362,00 5 614,00
24 1 429,00 5 867,00
25 1 496,00 6 120,00
26 1 569,00 6 379,00
27 1 641,00 6 637,00
28 1 714,00 6 896,00
29 1 786,00 7 154,00
30 1 859,00 7 413,00

Ceny doplňkových služeb

Doplňkové služby
(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)
Cena
Dodejka (Avis de réception)
V případě této doplňkové služby bude odesílateli předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci. Odesílatel v takovém případě vyznačí svůj požadavek na poštovní průvodce zaškrtnutím dispozice „Dodejna / Avis de réception”. Také je vhodné opatřit zásilku nálepkou „Avis de réception”.
15 Kč
Dodání do vlastních rukou adresáta (À remettre en main propre)
V případě této doplňkové služby zahraniční provozovatel dodá poštovní zásilku způsobem, který je pro dodání poštovních zásilek určených do vlastních rukou adresáta zaveden v zemi určení. Odesílatel v takovém případě vyznačí svůj požadavek na poštovní průvodce zaškrtnutím dispozice „Do vlastních rukou / À remettre en main propre”. Také je vhodné opatřit zásilku nálepkou „À remettre en main propre”.
10 Kč
Dobírka (Remboursement)
V případě této doplňkové služby zahraniční provozovatel vybere při dodání poštovní zásilky od příjemce stanovenou peněžní částku, jinými slovy „dobírkovou částku”. Dobírkovou částku vyplatí pošta odesílateli v hotovosti v české měně, popřípadě, bude-li to odesílatel požadovat, převodem na jím určený účet u některé z českých bank. Odesílatel opatří zásilku poznámkou, popř. nálepkou „Remboursement” doplněnou výší dobírkové částky. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.
25 Kč

Tato základní poštovní služba a s ní související doplňkové služby a příplatky jsou osvobozeny od DPH.

Způsob úhrady

Cenu za službu je možné uhradit poštovními známkami nebo v hotovosti.

Podání

 • Zásilku lze podat na poště nebo u pověřeného pracovníka pošty.
 • Odesílatel vyplní podle předtisku Podací lístek, Podací arch v elektronické či papírové podobě nebo Elektronický Datový soubor.
 • Podání zásilky potvrdí pošta odesílateli v podací stvrzence. Ta má podobu Podacího lístku nebo Podacího archu.
 • Zásilka se přepravuje vždy prioritním způsobem.
 • Zásilku je při podání třeba označit poznámkou nebo nálepkou „Prioritaire“.

Dodání

Zásilku dodá zahraniční pošta jen za podmínky, že příjemce převzetí potvrdí.

Jestliže se zahraniční poště nepodaří poštovní zásilku dodat, pošta ji vrátí odesílateli a uvede na zásilku poznámku o důvodu, pro který nebyla zásilka dodána.

Reklamace

Dodání zásilky nebo nesplnění jiné povinnosti pošty je možné reklamovat u kterékoliv pošty do šesti měsíců od podání. Pošta přijme reklamaci jen za podmínky, že reklamující předloží originál podací stvrzenky.