Hledat PSČ – poštovní směrovací čísla

Poštovní směrovací číslo – vyhledat PSČ podle města, části obce, ulice.


PSČ – poštovní směrovací čísla slouží k identifikaci adresy v ČR. Zadání správného PSČ je důležité kvůli automatizovanému třídění zásilek. PSČ se u nás uvádí vždy v posledním řádku adresy.

Mnoho obcí má zcela shodný název a bez použití poštovního směrovacího čísla by tak nebylo vždy možné doručit dopis či zásilku. U větších měst lze z PSČ zjistit, v jaké části se adresát nachází. Jednotlivé ulice mohou mít přiřazeno i více než jedno poštovní směrovací číslo. Ulice procházející více městskými částmi můžou mít různá poštovní směrovací čísla podle závislosti na konkrétní adrese.

Struktura PSČ v ČR

PSČ se v České republice vždy skládá z pěti číslic. První číslice odpovídá členění kraje. Neplatí to ovšem vždycky.

1 – PSČ Prahy
2 – PSČ Středočeského kraje
3 – PSČ Jihočeského a Západočeského kraje
4 – PSČ Severočeského kraje
5 – PSČ Východočeského kraje a části Jihomoravského kraje
6 – PSČ Jihomoravského kraje
7 – PSČ Severomoravského kraj

Další číslice v PSČ definují obec nebo městskou část obce.

PSČ ve světě

Pro tvorbu PSČ se většinou používá kombinací číselných kódů. Každý stát má PSČ jinak značen.

Umístění PSČ v adrese není globálně stejné. V anglicky mluvících zemích se PSČ píše na poslední řádek adresy, ale třeba v zemích kontinentální Evropy se udává většinou před název obce. Kdežto v Asii v Japonsku, Rusku nebo Číně se PSČ přidává na úplný začátku adresy.

Systém směrovacích čísel se jinak nazývá v různých státech, např.:

  • ZIP code – USA.
  • PLZ – Německo
  • PNA – Polsko (pocztowy numer adresowy)
  • Postcodes – Velká británie
  • Postal Code – Kanada