U Odpovědní zásilky hradí službu adresát. Tím zvyšuje pravděpodobnost odeslání zásilky i šetří čas a náklady odesílateli. Aby mohl uživatel – adresát tuto službu využívat, musí mít uzavřenou Dohodu s Českou poštou.

Aby mohl uživatel (adresát zásilky) využít služby „Odpovědní zásilka“ musí mít s Českou poštou uzavřenu „Dohodu o poskytování služby vnitrostátních odpovědních zásilek“. V tomto případě cenu za službu nehradí odesílatel, ale adresát. Kromě ostatních cen za podanou zásilku se připočítá u služby Odpovědní zásilka příplatek:

  • 4 Kč u listovních zásilek
  • 5 Kč u balíkových zásilek (4,13 Kč bez DPH).

Službu nelze kombinovat s ostatními doplňkovými službami ČP.

Službu lze využít například u:

  • reklamace zboží,
  • výzkumů a průzkumů,
  • firem, které si vyměňují zásilky se svým partnerem nebo pobočkami, apod.

Parametry služby

Odpovědní zásilku můžete poslat prostřednictvím následujících služeb ČP.

Druh zásilky Hmotnost do Minimální rozměry Maximální rozměry Poznámka
Obyčejné psaní – standard 50 g 14 × 9 cm 23,1 × 16,4 × 0,5 cm Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta neodpovídá.
Obyčejné psaní 1 kg 14 × 9 cm 35,3 × 25 × 2 cm Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta neodpovídá.
Balík Na poštu 30 kg 15 × 10,5 cm Délka nesmí přesahovat 240 cm, součet všech tří rozměrů nesmí přesahovat 300 cm. Udaná cena do 50 000 Kč v ceně služby, nad 50 000 Kč za příplatek
Balík Do ruky 30 kg 15 × 10,5 cm Délka nesmí přesahovat 240 cm, součet všech tří rozměrů nesmí přesahovat 300 cm. Udaná cena do 50 000 Kč v ceně služby, nad 50 000 Kč za příplatek
Obyčejný balík 10 kg 15 × 10,5 cm Délka nesmí přesahovat 240 cm, součet všech tří rozměrů nesmí přesahovat 300 cm. Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta neodpovídá.
Doporučené psaní – standard 50 g 14 × 9 cm 23,1 × 16,4 × 0,5 cm Za ztrátu pošta hradí 880 Kč, za poškození nebo úbytek obsahu pošta uhradí škodu, a to až do výše 880 Kč.
Doporučené psaní 2 kg 14 × 9 cm 50 × 35 × 5 cm Za ztrátu pošta hradí 880 Kč, za poškození nebo úbytek obsahu pošta uhradí škodu, a to až do výše 880 Kč.
Doporučený balíček 2 kg 14 × 9 cm Maximální délka 60 cm, součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm. Za ztrátu pošta hradí 880 Kč, za poškození nebo úbytek obsahu pošta uhradí škodu, a to až do výše 880 Kč.
Cenné psaní 2 kg Musí být použit speciální bezpečnostní plastový obal prodávaný Českou poštou. Formát C5 – 16,2 × 22,9 cm (lze vložit obsah o vel. formátu A5).
Formát C4 – 22,9 × 32,4 cm (lze vložit obsah o vel. formátu A4).
Udaná cena nesmí převýšit částku 100 000 Kč.
Cenný balík 10 kg 15 × 10,5 cm Délka nesmí přesahovat 240 cm, součet všech tří rozměrů nesmí přesahovat 300 cm. Udaná cena nesmí převýšit částku 100 000 Kč.
Zásilka EMS 10 kg 15 × 10,5 cm Žádný z rozměrů nesmí přesahovat 120 cm; součet délky, šířky a výšky u zásilek pravidelných tvarů nesmí být větší než 200 cm. Udaná cena nesmí převýšit částku 50 000 Kč.

Nejčastěji jsou odpovědní zásilky využívány formou kartónového lístku. V takovém případě je nutné dodržet minimální gramáž papíru 180g/m2. Vhodnější je však použít papír o gramáži o něco vyšší, cca 250g/m2.

Adresní strana – úprava

Jako „číslo dohody“ podavatel uvádí číslo Dohody upravující způsob úhrady ceny poštovného, v případě platby Kreditem číslo Kreditu, kterým je hrazeno poštovné za danou zásilku.

Na obrázku je vzor úpravy adresní strany odpovědní zásilky v nejvíce využívaném „pohlednicovém” formátu. Zadní strana je Vám plně k dispozici – dotazníky, ankety, spotřebitelské soutěže, apod.

Cena za odpovědní zásilku u listovních zásilek Norma je 4 Kč, u balíkových zásilek 5 Kč (4,13 Kč bez DPH u služeb podléhajících DPH)  plus základní cena.

Norma (pdf, 162kB)

Dohoda o poskytnutí Odpovědních zásilek

Součástí dohody je:

u vnitrostátního Obyčejného psaní a Obyčejného balíku:

  • uživatelem předložený a ČP schválený vzor odpovědní zásilky;

u vnitrostátního Doporučeného psaní – odpovědního:

  • uživatelem předložený a ČP schválený vzor adresní strany;

u Balíku Do ruky – odpovědního, Balíku Na poštu – odpovědního, u vnitrostátního Cenného balíku – odpovědního a Zásilky EMS – odpovědní:

  • ČP dodávaný adresní štítek – odpovědní zásilka;
  • u adresního štítku ČP doplní uživatel uvedené údaje do předtištěných polí nebo je vyplní ČP na základě vzájemné dohody.

Pro Cenné psaní tak lze použít pouze zvláštní obal, který prodává ČP. Na tento obal uživatel nesmazatelným razítkem natiskne poznámku „ODPOVĚDNÍ ZÁSILKA – CENU HRADÍ ADRESÁT“ a číslo dohody (o poskytování služby odpovědní zásilka):……………

V Dohodě se uživatel (adresát zásilky) zaváže, že všechny došlé odpovědní zásilky přijme a uhradí za ně cenu podle ceníku. Zároveň s žádostí předá vzor adresní zásilky ve třech vyhotoveních své adresní poště.