Obyčejná zásilka do zahraničí je určena široké veřejnosti i podnikatelům zejména pro zasílání aktuální a osobní korespondence, která nemá vysokou hodnotu nebo nevyžaduje bezpečnostní zacházení.

Služba, jejímž prostřednictvím lze zasílat zásilky, které nemají vysokou hodnotu nebo nevyžadují bezpečnostní zacházení.

Služba je určena široké veřejnosti i podnikatelům pro zasílání aktuální a osobní korespondence a také jiných věcí do zahraničí.

Co je možné zasílat?

  • Zalepená obálka s vloženým obsahem.
  • Nesložený kartonový lístek, korespondenční lístek nebo pohlednice.

Benefity služby

  • Rychle a jednoduše – podání ani dodání Obyčejné zásilky se nepotvrzuje.
  • Kdekoli na poště nebo do schránky – Obyčejnou zásilku podáte jednoduše na kterékoli poště, u pověřených pracovníků pošt nebo ji lze vhodit do poštovní schránky.

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ne
Dodání proti potvrzení převzetí Ne
Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta neodpovídá
Maximální hmotnost 2 kg
Minimální rozměry 14 × 9 cm
Pro zásilku válcovitého tvaru (svitek) platí 14 cm pro délku a 3 cm pro průměr.
Maximální rozměry Maximální délka 60 cm, součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 115 a další). 

Informace platné zvlášť pro každou zemi určení jsou obsaženy v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Zahraniční podmínky. 

Ceník

Platí od 1. 2. 2019

Obyčejná zásilka

hmotnost do

evropské země

mimoevropské země

prioritní
cena v Kč

ekonomická
cena v Kč

prioritní
cena v Kč

ekonomická
cena v Kč

50 g 39 45 39
100 g 58 65 58
250 g 100 121 100
500 g 142 193 142
1 kg 239 336 239
2 kg 408 590 408
Aerogram 23 23

Tato základní poštovní služba je osvobozena od DPH.

Způsob úhrady

Cenu za službu je možné uhradit poštovními známkami nebo v hotovosti, a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje, bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo převodem z účtu.

Odesílatel cenu nehradí, jestliže se zahraniční adresát zavázal tamní poště, že cenu uhradí po dodání zásilky. Jde o tzv. mezinárodní odpovědní zásilku. Obdobnou službu poskytuje pošta na základě předem uzavřené písemné dohody také českým adresátům.

Podání

Zásilku lze podat na poště, u pověřeného pracovníka pošty nebo vhozením do poštovní schránky.

Prioritně

  • V případě prioritní zásilky je při přepravě zásilky do místa určení v zahraničí dávána prioritní zásilce přednost před ostatními zásilkami v rámci téže služby.
  • Do evropských zemí se zásilka přepravuje prioritním způsobem vždy.
  • Požaduje-li odesílatel prioritní službu, opatří zásilku poznámkou, popř. nálepkou „Prioritaire“ nebo požadavek sdělí ústně při podání.

Ekonomicky

  • Má-li být zásilka dodána v jiné než evropské zemi, odesílatel může požádat, aby byla služba poskytnuta za sníženou cenu. V takovém případě se zásilka nepřepravuje do místa určení v zahraničí nejrychlejším způsobem.

Dodání

Zásilku dodá zahraniční pošta bez toho, že její převzetí příjemce potvrdí. Jestliže se zahraniční poště nepodaří poštovní zásilku dodat, pošta ji vrátí odesílateli a uvede na zásilku poznámku o důvodu, pro který nebyla zásilka dodána.