Váš Balík Na poštu až do velikosti XL (nejdelší strana do 240 cm) doručíme na kteroukoliv z více než 2 700 pošt v České republice podle výběru adresáta nebo odesílatele. Ideální služba pro ty, kteří si nikdy nejsou jistí, kde vlastně budou.

Služba pro přepravu vnitrostátních balíků po celé České republice.

 • Unikátní služba pro přepravu vnitrostátních balíků až do velikostní kategorie XL (nejdelší strana do 240 cm) po celé České republice.
 • Odesílatel nebo adresát si volí poštu, na které bude balík připraven k vyzvednutí.
 • Možnost vyzvednutí na zvolené poště obvykle následující pracovní den.
 • Podání balíku na většině pošt.
 • Avizování je nedílnou součástí služby.

PročBalík Na poštu?

 • Nemusíte být v určitý čas na určitém místě – balík si vyzvednete na zvolené poště, a kdy se to hodí Vám.
 • Prostřednictvím nástroje umístěného na e-shopech nebo na našich webových stránkách si jednoduše vyberete poštu, na kterou má být balík dodán.
 • Adresáta informujeme o možnostech vyzvednutí prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání nebo v okamžiku uložení balíku na poště.
 • Udaná cena balíku do hodnoty 50 000 Kč je zahrnuta již v základní ceně služby.
 • Nově umožňujeme volbu doplňkové služby Cenný obsah u zásilek s udanou cenou až výše 1 mil. Kč.
 • Odesílatel si na základě smlouvy může objednat svoz a nemusí na poštu.

Komfort na přání

Adresátovi nevyhovuje zvolená pošta, což by mohlo způsobit prodlevu při dodání balíku. 
Na www.ceskaposta.cz/zmenadispozice si může adresát v den podání po obdržení elektronického avíza změnit poštu, kde si chce balík vyzvednout.

I Balík Na poštu můžeme doručit až k Vám domů! 
Pokud si adresát z nějakého důvodu nemůže nebo nechce Balík Na poštu vyzvednout, může zažádat o jeho doručení až domů.

Balík máte neustále na očích!
Využijte službu Sledování zásilek (Track & Trace) na internetových stránkách České pošty. Balík neustále monitorujeme od jeho podání až po dodání. Vy máte stejnou možnost!

Můžete mít důkaz o tom, zda byl balík adresátovi předán!
Pokud nebude balík adresátem vyzvednut ani po druhém upozornění pošty, pošleme ho bezplatně zpět. Pokud si zvolíte službu e-Dodejka, informujeme Vás o tom stejně jako o převzetí balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Nezastihli jsme Vašeho adresáta, protože byl na dovolené?
Adresát si může jednoduše prodloužit úložní dobu na poště ze standardních 7 na 15 dní nebo jako odesílatel můžete sám prodloužením úložní doby na 15 dní zvýšit pravděpodobnost, že si adresát balík vyzvedne.

O blokaci Avizování ke konkrétní zásilce může požádat:

1. Adresát

 • adresát bude o blokaci avizování žádat např.: pokud jej daná avíza k zásilce „obtěžují“,
 • v tomto případě se na webových stránkách ve Sledování zásilek bude zobrazovat informativní hlášení o provedené blokaci avizování na daný kontaktní údaj (SMS nebo e-mail).

2. Třetí osoba

 • třetí osoba bude o blokaci Avizování žádat zejména v případech, kdy podavatel předal nesprávné kontaktní údaje v podacích datech, a avíza jsou odesílána osobě, které zásilka nepatří,
 • v tomto případě se na webových stránkách České pošty nebude zobrazovat informativní hlášení o provedené blokaci avizování na chybný kontaktní údaj (SMS nebo e-mail).

Pokud odesílatel zásilky předal v podacích datech oba kontaktní údaje, tedy e-mailovou adresu i telefonní číslo, blokace bude provedena pouze na ten kontaktní údaj, který byl adresátem nebo třetí osobou požadován.

Pro obchodní partnery česká pošta, zejména e-shopy,  jsme připravila speciální internetovou stránku. Zde kromě informací o službách najdete například  ukázkový e-shop se vzorově implementovaným nástrojem  pro výběr pošt pro službu Balík Na poštu, Manuál pro implementaci tohoto nástroje, vzorové zdrojové soubory, loga jednotlivých služeb.

Také si zde můžete stáhnout kompletní produktové listy a ceníky.

Místo podacího lístku internet

Vyplňte si podací data dopředu ve webové aplikaci Podání balíku a na přepážce se už ničím nezdržujte. Za takto vyplněná data získáte slevu 10 Kč a nemusíte už vypisovat podací lístek. Jednoduše na přepážce přečtěte nebo předložte kód, který vám vygenerovala aplikace, je to rychlejší!

TIP: V aplikaci si vygenerujete i adresní štítek, kterým můžete opatřit Váš balík a nepsat tak adresy ručně na balík.

Podání Balíku Na poštu s podacím lístkem

Pokud chcete poslat zásilku jako Balík Na poštu – stačí zabalený balík opatřený adresními údaji podat na poště, vybrat poštuna kterou bude Vaše balíková zásilka přepravena a připravena k vyzvednutí; a přidat správně vyplněný podací lístek. Pokud vlastníte Zákaznickou kartu České pošty, podací lístek nemusíte vyplňovat, postačí pouze předložit vaši kartu.

Podací lístek pro Balík Na poštu má zcela nový způsob psaní adresy adresáta:

Povinné údaje:
Jméno a příjmení adresáta
NA POŠTU
PSČ pošty a Název pošty
mobilní spojení nebo e-mailové spojení na adresáta

Bez jedné z těchto informací nemůže být zásilka podána! Důvodem, proč potřebujeme jeden z těchto údajů je, že elektronická komunikace v případě Balíku Na poštu zcela nahradila papírové oznámení, které již ve schránce nenajdete. Prostřednictvím telefonu nebo e-mailu získá adresát informace o uložené zásilce, kterou si tak může vyzvednout například ihned při cestě domů z práce daleko rychleji.

Vyzvednutí balíkové zásilky

Po uložení zásilky na poště je možné balík vyzvednout bez nutnosti prokazovat totožnost. Stačí předložit kód pro vyzvednutí, který adresát nalezne v SMS nebo e-mailovém avízu o uložení. Zásilku tak může vyzvednout i třetí osoba.
I nadále lze vyzvednout zásilku prokázáním totožnosti, kdy sdělíte přepážkové pracovnici buď číslo balíkové zásilky nebo sdělíte svoje mobilní telefonní spojení nebo e-mailovou adresu (resp. spojení, na které Vám byla zásilka avizována), abychom si byli jisti, že zásilka opravdu patří Vám.

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Podací doklady Podací lístek, všechny druhy papírových poštovních podacích archů, Elektronický podací arch nebo Datový soubor
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Kontaktní údaje Podmínkou pro odeslání Balíku Na poštu je vyplnění kontaktních údajů na adresáta – mobilní telefon nebo e-mail.
Potvrzení převzetí Papírovou dodejkou nebo elektronickou formou pošta potvrdí odesílateli, že příjemce zásilku převzal.
Odpovědnost Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta odpovídá až do výše Udané ceny, která činí v základní ceně 50 000 Kč. Klient má možnost sjednat navýšení až na 100 000 Kč a v kombinaci se službou Cenný obsah až na 1 000 000 Kč.
Velikostní kategorie S (nejdelší strana do 35 cm), M (nejdelší strana do 50 cm), L (nejdelší strana do 100 cm), XL (nejdelší strana do 240 cm)
Maximální hmotnost 30 kg (při podání zjišťuje pošta váhu s přesností na 100 g; zásilka nad 15 kg musí být upravena tak, aby umožňovala bezpečnou a snadnou manipulaci, tj. aby s ní mohly bezpečně a snadno manipulovat dvě osoby)
Minimální rozměry 15 cm × 10,5 cm
Maximální rozměry Největší rozměr balíku nesmí přesáhnout 240 cm a součet všech tří rozměrů 300 cm

Ceník

Ceník základní

Ceny jsou platné od 1. 3. 2019. Kompletní ceník najdete v sekci Ceníky.

Balík Na poštu1) Velikostní kategorie (nejdelší strana do)
S (35 cm) M (50 cm) L (100  cm) XL (240 cm)
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Základní cena 90,08 109,00 114,87 139,00 156,19 189,00 280,15 339,00
Cena se Zákaznickou kartou 81,81 99,00 106,61 129,00 147,93 179,00 271,89 329,00
Cena s předáním podacích dat elektronicky 2) 81,81 99,00 106,61 129,00 147,93 179,00 271,89 329,00
Cena se Zákaznickou kartou a  předáním podacích dat elektronicky 2) 73,55 89,00 98,34 119,00 139,66 169,00 263,62 319,00

1) Uvedené ceny se vztahují na balíky do 30 kg, jejichž součet všech 3 stran je maximálně 300 cm, dále mají tvar krychle nebo kvádru, některý z jejich rozměrů není menší než 0,8 cm, jsou zabaleny v kartonovém či jiném pevném obalu, nejsou zabaleny v obalu černé barvy a mají adresní stranu upravenou podle požadavků České pošty. Ceny jsou uvedeny bez příplatku za Udanou cenu nad 50 000 Kč (viz přehled doplňkových služeb).
Pokud si klient zvolí doplňkovou službu „Vícekusová zásilka“ výše uvedené rozměrové limity platí pro každý jednotlivý kus této zásilky a cena zásilky je stanovena jako součet cen jednotlivých kusů této zásilky.

2) Tato cena je poskytnuta za podmínky, že podací data jsou předána elektronicky nejpozději v okamžik podání, jsou kompletní a pracovník do předaných dat nevstupuje a neupravuje je (musí rovněž obsahovat alespoň jeden validní kontaktní údaj na adresáta zásilky – telefon nebo e-mail).

Způsob platby

V hotovosti při podání a navíc pro smluvní zákazníky bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo na základě faktury.