Dokument nebo zboží, které dnes máte v rukou, může být nejpozději zítra ve 14 hodin u adresáta na druhém konci republiky. Využijte Express Mail Service (EMS) pro rychlou vnitrostátní přepravu zásilek do velikosti L (nejdelší strana do 100 cm). EXPRESS MAIL SERVICE představuje rychlou přepravu dokumentů a zboží po celém území České republiky. 

EXPRESS MAIL SERVICE představuje rychlou přepravu dokumentů a zboží po celém území České republiky až do velikosti L (nejdelší strana do 100 cm). EMS je služba s garantovaným dodáním následující den po dni podání, v pracovní den i v sobotu.

V zásilce EMS lze přepravovat věci do hodnoty 100 000 Kč. Za zásilku EMS Česká pošta odpovídá do výše sjednaného limitu odpovědnosti, tj. Udané ceny.

 • Garantované dodání je následující pracovní den do 14 hodin při podání zásilky do rozhodné doby pobočky pošty
 • Ve vybraných městech a obcích doručíme zásilky ještě dříve, nejpozději do 12:00 hodin.
 • Pokud odesílatel při podání zásilky zvolí doplňkovou službu Avizování,  adresáta zdarma informujeme o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání.
 • Dodání v sobotu, ve vybraných místech i v neděli a státem uznaný svátek.
 • Velké množství doplňkových služeb.
 • Ocenění zásilky až do výše 100 000 Kč (Udaná cena).
 • Udaná cena do 50 000 Kč je zahrnuta v ceně služby.

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Podací doklady Podací lístek, všechny druhy papírových poštovních podacích archů, Elektronický podací arch nebo Datový soubor
Dodání proti potvrzení převzetí Ne
Odpovědnost Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta odpovídá až do výše Udané ceny (max. 100 000 Kč)
Velikostní kategorie S (nejdelší strana do 35 cm), M (nejdelší strana do 50 cm), L (nejdelší strana do 100 cm)
Maximální hmotnost 10 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 10 g)
Minimální rozměry 15 × 10,5 cm; zásilka válcového tvaru je přípustná za podmínky, že její délka je nejméně 15 cm a průměr nejméně 3,5 cm.
Maximální rozměry Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 100 cm. Součet délky, šířky a výšky nesmí přesahovat 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty, s.p. – Ostatní služby (část A.I).

Ceník

Ceny jsou platné od 1. 3. 2019

Cena v Kč 1) Velikostní kategorie (nejdelší strana do)
S (35 cm) M (50 cm) L (100 cm) XL (240 cm)
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Základní cena 131,40 159,00 156,19 189,00 222,30 269,00
Cena s  předáním podacích dat elektronicky 2) 123,13 149,00 147,93 179,00 214,04 259,00

 

 

 

 

1) Uvedené ceny se vztahují na balíky do 10 kg, jejichž součet všech 3 stran je maximálně 300 cm, dále mají tvar krychle nebo kvádru, některý z jejich rozměrů není menší než 0,8 cm, jsou zabaleny v kartonovém či jiném pevném obalu, nejsou zabaleny v obalu černé barvy a mají adresní stranu upravenou podle požadavků České pošty.

2)Tato cena je poskytnuta za podmínky, že podací data jsou předána elektronicky nejpozději v okamžik podání, jsou kompletní a pracovník do předaných dat nevstupuje a neupravuje je (musí rovněž obsahovat alespoň jeden validní kontaktní údaj na adresáta zásilky – telefon nebo e-mail).

Ceny EMS a souvisejících doplňkových služeb jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

Doplňkové služby Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
Dodejka
Odesílateli bude předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci.
14,88 Kč 18,00 Kč
Dobírka
Při dodání pošta od příjemce vybere odesílatelem stanovenou peněžní částku (dobírková částka). Následně ji vyplatí odesílateli nebo odesílatelem určené osobě v hotovosti nebo převodem na účet.
Dále se připočítává:

 • při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C
Při použití poštovní dobírkové poukázky A nebo C Do částky včetně / cena v Kč
1 Kč až
5 000 Kč
5 001 Kč až
50 000 Kč
Za každých
dalších započatých
10 000 Kč
Pk A cena v Kč
(bez DPH)
36,36 Kč 43,80 Kč + 6,61 Kč
Pk A cena v Kč
(s DPH)
44,00 Kč 53,00 Kč + 8,00 Kč
Pk C cena v Kč
(bez DPH)
44,63 Kč 56,20 Kč + 13,22 Kč
Pk C cena v Kč
(s DPH)
54,00 Kč 68,00 Kč + 16,00 Kč
 • při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny
Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny – bez ohledu na výši dobírkové částky
Cena (bez DPH) 19,83 Kč
Cena (s DPH) 24,00 Kč
14,05 Kč 17,00 Kč
Dodání do vlastních rukou
Pošta dodá zásilku:

 • je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta;
 • je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě.
9,92 Kč 12,00 Kč
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta
Je-li adresátem fyzická osoba, odesílatel může požadovat, aby poštovní zásilka byla dodána výhradně jen adresátovi.
9,92 Kč 12,00 Kč
Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky
Na poště je zásilka standardně uložena 15 dní. Odesílatel může požádat o zkrácení na 3 dny nebo na 10 dní.
v ceně služby
Prodloužení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky
Na poště je zásilka standardně uložena 15 dní. Odesílatel může tuto lhůtu prodloužit na 30 dní.
19,83 Kč 24,00 Kč
Dodání zásilky EMS v neděli/státem uznaný svátek
(pouze ve vybraných místech viz Poštovní podmínky – ostatní služby)
90,08 Kč 109,00 Kč

Příplatky
(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)
Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
Nestandard 15,70 Kč 19 Kč
Udaná cena Do 50 000 Kč Udané ceny v ceně služby
Za každých započatých 10 000 Kč nad 50 000 Kč 14,22 Kč 17,00 Kč
Křehké
Pošta zachází se zásilkou se zvláštní opatrností. Lze využít u zásilek do 10 kg, jejíž délka nepřesahuje 50 cm.
29,75 Kč 36,00 Kč
Odpovědní zásilka 4,13 Kč 5,00 Kč

Způsob úhrady

V hotovosti při podání a navíc pro smluvní zákazníky bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo na základě faktury.

Podání

 • Podání lze uskutečnit na všech poštách.
 • Pokud jste odesílatelem balíku, stačí zabalenou zásilku podat na poště spolu se správně vyplněným podacím lístkem, Podacím archem v elektronické či papírové podobě.  Pokud chcete, aby byl adresát o příchodu balíku předem elektronicky informován – stačí vyplnit na Podacím lístku (Podací lístek) mobilní spojení na adresáta anebo e-mailovou adresu.
 • Podání zásilky potvrdí pošta odesílateli v podací stvrzence. Ta má podobu Podacího lístku nebo Podacího archu.
 • Odesílatel vyplní Adresní štítek včetně výše Udané ceny.

Dodání

 • V případě uložení zásilky na poště je možné balík vyzvednout bez nutnosti prokazovat totožnost. Stačí předložit kód pro vyzvednutí, který adresát nalezne v SMS nebo e-mailovém avízu o uložení. Zásilku tak může vyzvednout i třetí osoba.

Bezdokladová dobírka

V případě, že své podání realizujete formou datového souboru, můžete tuto službu využít pro snížení administrativní zátěže. Služba přináší značné zrychlení příjmu finančních částek ze zásilek na dobírku.

Bezdokladová dobírka Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
29,75 Kč 36,00 Kč